Serwis wózków widłowych

0
795
Wózki widłowe

Wózek widłowy jest urządzeniem, który wymaga całkowitej sprawności, gdyż nawet najmniejsze usterki mogą skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia jego operatora oraz osób w jego otoczeniu. Należy on do grupy urządzeń transportu bliskiego, dlatego podlega on pełnemu dozorowi technicznemu Urzędu Dozoru Technicznego, w związku z czym podlega on bezwzględnej konieczności zgłoszenia do oddziału terenowego. Urząd Dozoru Technicznego sprawuje nadzór zarówno nad sprzętem nowym, jak i używanym, zakupionym z drugiej ręki, a wyznaczony przez niego inspektor dokonuje corocznych okresowych przeglądów zgłoszonych urządzeń. Należy pamiętać, iż wózek widłowy podlega ponadto okresowym przeglądom, a jego operatorzy są zobowiązani odbyć profesjonalny kurs na wózki widłowe.

Jak każde urządzenie, wózek widłowy ulega awarii, w takich przypadkach musimy znaleźć firmę, gdzie serwis i naprawa wózków widłowych przebiegnie sprawnie oraz zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny (np. Wózki widłowe – Przeglądy, serwis i szkolenia). Jednym z najbardziej istotnych elementów urządzenia jest układ jezdny oraz układ podnoszenia, które wymagają bezwzględnej sprawności. Nawet najmniejsze uszkodzenia mogą bowiem doprowadzić do destrukcji zarówno transportowanego elementu jak i samego wózka widłowego, a w skrajnych przypadkach stworzenia zagrożenia życia i zdrowia operatora oraz ludzi w otoczeniu.

Musimy pamiętać, iż z powodu tego, że urządzenie podlega zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego, to serwis i naprawa wózków widłowych, może zostać przeprowadzona jedynie przez osoby posiadające stosowane uprawnienia, nadane po zdaniu określonego egzaminu. Należy pamiętać, iż operatorzy, którzy przeszli kurs na wózki widłowe nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek napraw, czynności konserwacyjnych, zmian oraz przeróbek. Pojazd posiada specjalną dokumentację techniczną, gdzie znajdują się informacje odnośnie konserwatora uprawnionego do przeprowadzania napraw i przeglądów. W przypadku firm posiadających niewielką ilość pojazdów jest to zazwyczaj osoba z zewnątrz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here